The best advice for better living

Wat is Jazzdance nu precies?

De oorsprong van Jazzdance ligt bij de Afrikaanse cultuur die versmolt met Europese en Amerikaanse invloeden. De verschillende invloeden zijn terug te zien in de verschillende manieren waarop jazzdance tegenwoordig aangeleerd en gedanst wordt. Wat binnen onze dansschool voorop staat is dat er uitgegaan wordt van een technische basis zoals die voor Jazzdance ontwikkeld is. Er wordt aandacht geschonken aan isolatie, grondoefeningen, kracht & lenigheid, sprongen, draaien, verplaatsen door de ruimte en ook de expressie van de beweging en muzikaliteit is heel belangrijk!

De techniek van Jazzdance lijkt een beetje op klassiek ballet, al wordt er gedanst op heel andere muziek! Dat kan oude en nieuwe muziek zijn (top 40 bijvoorbeeld) uit de popmuziek, rock, R&B, hip hopmusical en nog veel meer.

Oosterhout:
Lestijden Jazzdance 7+   Vrijdag 18.00 uur
Lestijden Jazzdance 9+ Vrijdag 19.00 uur

Dongen:
Jazz-, Modern en Showdance 10+ Donderdag 19.30 uur 

Per lesperiode van 15 lessen betaalt u € 110,00 p/p
U kunt ook per maand betalen. U betaalt dan € 29,00 pm. (Alleen bij automatische incasso)
De lessen duren 60 minuten, zonder pauze.

Lestijden wedstrijdgroep Jazzdance "Infinity"  
Dinsdag 18.00 uur
Per lesperiode van 10 trainingen betaalt u € 110,00 p/p We werken wet een knipkaart voor 10 lessen. Deze kaart moet vooraf aan de lesperiode worden gekocht en is enkel geledig tijdens de geldende lesperiode.
U kunt ook per maand betalen. U betaalt dan € 29,00 pm. (Alleen bij automatische incasso)
Deze trainingen duren 90 minuten.
 
Hoe wordt er betaald?
Betaling door middel van een éénmalige machtiging. Indien men niet aan de vervolgperiode wenst deel te nemen dan dient u dit minimaal 1 maand voor het einde van de huidige lesperiode schriftelijk door te geven.